.

Yazarın arşivi

EMİLY DİCKİNSON’DAN SEÇMELER 1

Bir kitabı okuduğumda bütün bedenim hiçbir ateşin ısıtamayacağı kadar üşürse bilirim ki o, şiirdir.

Yaşlılık, sanıldığı gibi yavaş yavaş değil birdenbire gelir.

Ruhunuzun kapısını aralıklı bırakın ki, coşkulu deneyimleri karşılamaya her zaman hazır olsun. 

Yaralı bir geyik en yükseğe sıçrar.

Tanrı’nın her yerde olduğu söylenir; ama bizler O’nu her zaman biraz münzevi olarak düşünürüz.

Yaşananların bir daha asla geri gelmeyecek olması hayatı tatlı kılar.

Hiçbir şey söylememek bazen çok şey söylemektir.

Güzellik yaratılmaz. O öylece vardır.

Bir sözcük, söylendiğinde ölür der bazıları. Bense tam da o an yaşamaya başladığını söylüyorum.

Beyin gökyüzünden daha geniştir.

İngilizceden çeviren: Orhan Düz

WİLLİAM BLAKE’DEN SEÇMELER 1

Eğer algının kapıları temizlenseydi, her şey insana olduğu gibi sonsuz görünürdü.

İmgelem gerçektir ve onun ebedi dünyasına nazaran bu fani evren sönük bir gölgedir.

Sanat çıplak güzellik sergilenmeden asla var olamaz.

İnsanın ruhtan ayrı bir bedeni yoktur; çünkü beden dediğimiz şey ruhun beş duyuyla ayırt edilen kısmıdır ve bu beş duyu bu çağda ruhun başlıca kapılarıdır. 

Değişen göz her şeyi değiştirir.

Bir kum tanesinde dünyayı görmek ve bir yaban çiçeğinde cenneti… Avucunda sınırsızlığı tutmak ve bir saatte sonsuzluğu.

İstediğini yap, bu dünya bir kurgudur ve çelişkiden oluşmuştur.

Zihninde ve düşüncelerinde cennete hiç yolculuk etmemiş bir insandan sanatçı olmaz.

Arzularına gem vuranlar, gem vurulacak kadar zayıf arzulara sahip oldukları için bunu yapıyorlar.

Her fahişe bir zamanlar bakireydi.

İngilizceden çeviren: Orhan Düz

GABRİELA MİSTRAL

SANATÇI İÇİN ON EMİR

I. Tanrı’nın evren üzerindeki gölgesi olan güzelliği sevmelisin.

II. Tanrı’sız sanat yoktur. Yaratıcı’yı sevmesen bile O’nun Sureti’ni yaratışına tanıklık etmelisin.

III. Duyuları tahrik etmek için değil ruhu beslemek için güzelliği yaratmalısın.

IV. Güzelliği asla lüks ve kibir için bir bahane olarak değil de manevi bir bağlılık olarak değerlendirmelisin.

V. Ne güzelliği karnavalda veya fuarda aramalısın ne de oralarda eserlerini sunmalısın, çünkü güzellik bakirdir ve karnavalda veya fuarda bulunmaz.

VI. Güzellik kalbinden şakımalıdır ve ilk arınan kişi sen olmalısın.

VII. Yarattığın güzellik şefkat olarak tanınmalı ve insanların kalbini teskin etmeli.

VIII. Eserini bir annenin çocuğunu doğurması gibi doğurmalısın: kalbinin kanından.

IX. Güzellik seni uyutan bir uyuşturucu olmamalı, aksine içindeki eylem ateşini yakan güçlü bir şarap olmalı, zira hakiki bir adam veya kadın olamazsan, sanatçı da olamazsın.

X. Her yaratım edimi seni mütevazi kılmalı, çünkü o hiçbir zaman düşlerin kadar yüce olmadığı gibi, Tanrı’nın muhteşem düşü olan Doğa’dan da her zaman daha aşağıdadır.

İngilizceden çeviren: Orhan Düz

GABRİELA MİSTRAL

YALNIZ DEĞİLİM

Gece bir çöl gibi uzanıyor
dağlardan denizlere.
Ama ben, senin beşiğini sallayan ben,
yalnız değilim!

Gökyüzü tenha
ay düşüyor denize zira.
Ama ben, seni bağrına basan ben,
yalnız değilim!

Dünya ıssız.
Bütün insanlık hüzünlü görüyorsun ya.
Ama ben, seni sarıp sarmalayan ben,
yalnız değilim!

İngilizceden çeviren: Orhan Düz

GABRIELA MISTRAL

DANS ETMEYENLER

“Ben nasıl dans edeceğim?”
dedi, sakat bir çocuk.
Bırak, kalbin dans etsin,
dedik.

Sonra hasta biri,
“Ben nasıl şarkı söyleyeceğim?”
dedi.
Bırak, kalbin şarkı söylesin,
dedik.

Sonra biçare ölü devedikeni konuştu:
“Peki ya ben, ben nasıl dans edeceğim?”
Kalbini rüzgâra sal,
dedik.

Sonra Tanrı sordu gökyüzünden:
“Ben nasıl ineceğim maviliklerden?”
Gel dans et bizim için burada, aydınlıkta,
dedik.

Bütün vadi dans ediyordu
Birlikte güneşin altında
Ve bize katılmayan onun kalbi
Toz duman oldu

İngilizceden çeviren: Orhan Düz

ALBERTO  CAEIRO (FERNANDO PESOA)

KOYUN ÇOBANI II

Benim bakışım ayçiçeği kadar berraktır.

Yolları arşınlamaktır benim alışkanlığım

Sağa sola bakmak

Ve bazen arkama

Ve her an gördüğüm şey,

daha önce hiç görmediğim şeydir,

ve üstüme yok şeylerin farkına varmakta.

Aynı merakı hissedebilirim

yeni doğmuş bir bebeğin hissedeceği

Daha yeni doğduğunu sahiden fark eden.

Ben de her an hissediyorum henüz doğduğuma

yepyeni bir dünyaya…

Ben bir papatyanın içindeki dünyaya inanıyorum,

onu görüyorum çünkü. Fakat düşünmüyorum onu,

çünkü düşünmek anlamamaktır.

Biz onu düşünelim diye yaratılmadı dünya

(Düşünmek kör gözlere sahip olmaktır)

bilakis ona bakalım ve onunla uyum içinde olalım diye yaratıldı.

Hiçbir felsefem yok, duyularım var benim…

Eğer doğadan sözediyorsam, onu bildiğim için değil,

onu sevdiğim içindir ve sadece bunun içindir.

Çünkü sevenler neyi sevdiklerini asla bilmezler

veya neden sevdiklerini yahut ne olduğunu sevginin.

Sevmek ebedi masumiyettir

ve düşünmemektir yegâne masumiyet…

İngilizceden çeviren: Orhan Düz

Gilad Atzmon

Shabana Syed, Arab News
16 Haziran 2010

İsrail doğumlu ünlü jazz müzisyeni Gilad Atzmon’a göre, “Gazze’ye yardım konvoyu ‘Mavi Marmara’da infaz tarzı katliamlar yapan ideoloji Deir Yassin, Qibya, Sabra, Şatilla, Qana Gazze ve Jenin’de katliamlar yapan ve Rachel Corrie’yi öldüren ideolojiyle aynıdır. Dahası, İsa’yı öldüren de aynı ideolojidir.”

Sözlerine şöyle devam ediyor Atzmon: “Kadim İsrailliler ile çağdaş İsrailliler arasında biyolojik, ırksal veya etnik bir devamlılık yoktur. Yardım konvoyuna yapılan saldırı İsa’yı öldüren ideolojinin uzantısıdır. İsa’nın öldürülmesi iyiliğe karşı vahşice saldırının bir sembolüdür. Aynı şekilde yardım konvoyuna yapılan saldırı da insanlığa ve merhamete karşı yapılmıştır.” 9 barış eylemcisinin ölmesine ve 50 civarında barış eylemcisinin de yaralanmasına yol açan yardım konvoyuna ölümcülsaldırıdan sonra Arab News’e konuşan Atzmon, İsrail’in eylemlerini sert bir dille eleştirdi ve onun BM üyeliğinden çıkarılmasını talep etti.

Atzmon şimdilerde Londra’da yaşayan eski bir İsrail askeridir. Kendisi yalnızca ünlü bir yazar değil, aynı zamanda ödül kazanmış ünlü bir jazz müzisyenidir. Müzik dehası diye tarif edilen Atzmon, Robbie Williams, Sinead O’Connor, Robert Wyatt, Paul McCartney, Tunuslu şarkıcı Dhaffer Youssef’in yanı sıra çok sayıda başka şöhretle birlikte kayıtlar yapmıştır.

Sahnede ve sahne dışında güçlü duruşu ve dostane gülümseyişiyle Atzmon, sadece müziği nedeniyle değil, aynı zamanda benzersiz bir düşünür olması hasebiyle de muazzam bir hayran kitlesi edinmiştir.

Baskıya karşı korkusuz tavrıyla hayranlık uyandıran Atzmon, ayrıca çoğu kimsenin anti-Semitik diye yaftalanma korkusuyla dillendirmeye cesaret edemediği, tabulaştırılmış bir söylemin de ön saflarında yer almaktadır; bu söylem Yahudi kimliği, Siyonizm ve İsrail hakkındadır.

Bu duruşu nedeniyle “kendinden nefret eden Yahudi” diye yaftalanmasına gülüyor Atzmon: “Aslında onları şöyle düzeltmeliyim: Ben sadece kendimden nefret etmiyorum, kendimden nefret etmekten gurur da duyuyorum.” Kendinden nefret etmek konusunda düşünce ve hislerini rahatça söyleyebildiği ve İsrail’i kendinin bir parçası gibi hissettiği için suçlamalar onu yıldırmıyor. Şöyle diyor: “Bizler burada insanlığa karşı duran ölümcül bir ittifakla mücadele ediyoruz.” Bu söylemin ön safında olmasının sebebini, “onların arasından geldiği ve onların nasıl düşündüğünü bildiği” için İsraillilerin mentalitesini başkalarından daha kolay anlayabilmesine  bağlıyor. Bizzat kendisi Yahudi kimliği üzerine yıllarca çalışmalar yürütmüş. Ve konuşmalarında Avusturyalı Otto Weininger, Kant, Heidegger, Nietzsche, Lacan ve Marx’ın yanı sıra Doğu filozoflarından da sık sık alıntılar yapmakta.

“İsrail bütün uluslararası yasaları çiğnedi, sayısız katliamın hesabını hiç vermedi” diye açıklıyor Atzmon. Öte yandan bu son yardım konvoyunda barış eylemcilerinin katledilmesinin akabinde 9 barış eylemcisinin infaz usulü katledildiğini ortaya çıkaran mahkeme raporlarının dünyanın her yerinde dehşet uyandırdığını vurguluyor. 

“Çarpıcı gerçek şu ki, nasıl ki onlar Avrupalıların 1930’larda onlara niçin karşı durduğunu anlayamıyor idiyseler şimdi de kendileri dünyanın niçin kendilerine karşı durduğunu anlayamıyorlar. Onlardan neden nefret ettiğimizi sormak yerine suçu başkalarına atıyorlar.” “Yahudi İdeolojisi ve Dünya Barışı” adlı son makalesinde Atzmon şunları öne sürüyor: “Yahudi siyasetinin ve tarihinin söyleminde nedenselliğe yer yoktur… Yahudi kavminin söyleminde her anlatı Yahudi acısının kendini kabul ettirmesiyle birlikte gelişmeye başlar. Bu aynı zamanda neden çoğu Yahudiye göre holokost tarihinin gaz odalarında veya Nazilerin yükselişiyle birlikte başladığını da açıklamaktadır. 1920’ler ile 1940’lar arasında Avrupalıların Yahudi komşularına karşı apaçık dargınlık beslemelerine yol açan koşulları anlama çalışan İsraillilere veya Yahudilere pek rastlamadım.”

İsrail’de bir Siyonist olarak doğup yetişen Atzmon, dünyaya gözlerini ilk kez müzik sevgisi sayesinde açtığına inanıyor. “Yahudilerin seçilmiş insanlar olduklarına ve hiç kimsenin bizden daha iyi olmadığına inanarak büyüdüm. Sonra jazzı keşfettim ve büyük jazz müzisyenlerinin çoğunun siyahi Afro-Amerikalı olduğunu gördüm. Bizim üstünlük teoremizdeki ilk çentik bu oldu ve taşları kaldırdıkça daha fazla gerçeği öğrenmeye başladım.” 19 yaşında Atzmon asker olarak Lübnan’a gönderildi ve orada binlerce Filistinlinin sığınmacı olarak yaşadığına ilk kez tanık oldu. “Filistinlilerin yerlerini terk edip diğer Arap ülkelerine gittikleri söylenmişti bizlere. Binlerce sığınmacının temel ihtiyaç maddelerinden yoksun halde yaşadıklarını görünce onların topraklarını çaldığımızı anladım.” Ayrıca Atzmon İsrail ordusunun Filistinlilere yaptığı gaddarlıklara da şahit oldu; bu yüzden elinden geldiğince erken ordudan ayrılıp ülkeyi temelli terk etti.

“Çalışmalarım bana Yahudi kimliğinin insanlığa yabancı olduğunu gösterdi, bir kavim kimliği o ve sürgün kültürünün bir sonucu olarak gelişmiş.” Atzmon’a göre,  politikaya ve hükümetlere sızma sanatını Yahudilere öğreten, İncil’deki “Ester’in Hikâyesi”ne yakından bakılırsa Yahudi kolektif ideolojisi hakkında çok şey öğrenilebilir.

Sözlerine şöyle devam ediyor: “Sızma biçimi Yahudi lobisinin (AIPAC) politik söyleme hâkim olduğu günümüz Amerika’sında apaçık görülebilir. Keza Britanya’da Britanyalı Yahudi Lobisi ve “İsrail’in Dosları” var. Ayrıca Irak’la savaşı savunmuş The Times’ın köşe yazarı David Aaronovitch ve The Observer’ın köşe yazarı Nick Cohen gibi adamlarımız var. Her ikisi de Yahudi gazetelerde yazıyor ve İsrail sempatizanı olarak tanınıyor. Britanya’da yükselen İslamofobiye de büyük ölçüde katkı sundular. Bir milyondan fazla Iraklının ölmesine yol açan Irak’la yasadışı savaşa girdiğinde İşçi Partisi’ne mali destek veren kişi bağnaz bir Siyonist olan Lord Levy idi.”

“Dışişleri Bakanlığı yapmış David Miliband gibi adamlarımız var; onun İsrail propaganda sitesinde İsrailli propagandacı yazar diye geçtiğini kaç insanın bildiğini merak ediyorum. Geçen hükümetin iktidarı sırasında, herkes İsrail’in sahte Britanya pasaportlarını kullanarak Dubai’deki bir Hamas liderini öldürmesinden söz ederken, David Miliband İsrail’in savaş suçluları Britanya’ya girebilsin diye evrensel hukuk yasalarını değiştirmeye çalışıyordu.”

Son makalesinde Atzmon şöyle yazıyor: “Yeter artık; siyasi çevrelere, medyaya ve akademiye sızmış her İsrailliyi ve Siyonisti ifşa etme ve utandırma vakti gelmiştir.” Belki de içindeki askerlik ruhu nedeniyle Atzmon’un yüzleşemeyeceği pek konu yok. Günümüzdeki en büyük tabu, holokostu sorgulamak. Pekçok Avrupa ülkesinde öldürülen insanların sayısını veya gaz odalarının ne ölçüde kullanıldığını sorgulayan kişiler hapse atılıyorlar. Öte yandan Atzmon şunları korkusuzca söylüyor: “Yahudilerin acı çektiklerini inkâr etmiyorum. Bende orada ailemi kaybettim. Ne var ki yerleşik holokost anlatımı doğruysa neden onu koruyacak yasalara ihtiyaç duyuyoruz.” Atzmon sözlerine şöyle devam ediyor: “Biz soruşturmaya açık tutarlı bir anlatı istiyoruz. Kendimize ve tarihe karşı hakikati ortaya çıkarmakla yükümlüyüz. Burada Hollywood filmleriyle duygusal şekilde insanlara bocalanan hakikatten söz etmiyorum. Ayrıca akademik ve tarihsel araştırmalarla uğraşan insanların mahkemeye verilme ve suistimale uğratılma tehditleriyle korkutulmaması gerektiğini de tekrarlıyorum.”

Atzmon dünyada daha fazla savaş çıkmaması için hükümetlerin İsrail’le yüzleşmesi gerektiğine inanıyor. Liderleri Blair ve Brown, Britanya Yahudi Ulusal Fonu’nun fahri patronları iken geçen İşçi Partisi hükümetinin İsrail’in vahşice saldırılarını sürdürmesini hoşgörmesine karşılık yeni hükümet daha güçlü bir duruş sergilemeli. “Gazze’nin en acımasız işgallerinden birine son vermek için İsrail uçaklarını Britanya hava sahasına sokmamalıyız, İsrail’e karşı AB yaptırımlarını dayatmalıyız ve İsrail’i BM üyeliğinden çıkarmalıyız.” Atzmon’a göre rüzgar şimdi tersinden esmeye başladı ve birbirlerine insani etik ve ahlâki değerlerle bağlı insanlığın kenetlenmesi şart. Aksi halde Atzmon’un “sonraki adım olarak gördüğü” İsrail’in bizi İran’la savaşa sokması kaçınılmaz.

Not: Bu röportaj www.gilad.co.uk sitesindeki aslından çevrilmiştir.

Çeviren: Orhan Düz

5 sayfa«12345Yukari Asagi