.

“BÜTÜN MESELE, GÖRSEL KÜLTÜRÜN HAKİMİYETİNE RAĞMEN OKUMAYI SEÇEN İNSANLAR BULMAK”
Çeyrek asırda yayınladığı 600’den fazla kitapla kültür hayatımızda saygın bir yere sahip Ayrıntı Yayınları, neden İslam düşüncesi ve kültürüyle ilgili eserler neşretmeye başladı? İktidardaki siyasal İslam’a yönelik dinî referanslı eleştiriler yeni bir boyut mu kazanıyor? Yerli sosyalistlerin, İslam kültürüne özenli, kararlı ve kapsamlı bir şekilde yönelmelerinin nedeni ne? Şimdiye dek 6 kitabı yasaklanan yayınevi, toplumun ar ve haya duygularını gerçekten incitti mi? Chuck Palahniuk niye Türkiye’ye gelmiyor? Yoksa o da Paul Auster gibi fırça mı istiyor?.. Ayrıntı Yayınları’nın kıdemli editörü, yazar-çevirmen Abdullah Yılmaz, Afili Filintalar’a konuştu.

Ayrıntı Yayınları 1988’de kuruldu. Herşey nasıl başladı?
Sovyetler çökmüştü. Buna karşılık dünyada ideolojik, entelektüel hareketler farkı yoğunluklar kazanmıştı. Türkiye’de ise 12 Eylül darbesinden sonraki belirsizlikler, kasvet sürüyordu. Dünyadaki entelektüel verimlerin Türkiye’ye aktarılması, böylelikle bizim meselelerimizin çözümüne katkı sağlanması iyi olacaktı. Tabii, Türkiye’deki özgün çalışmalara da yer vermek niyetindeydik. Ayrıntı Yayınları’nı bunun için kurduk.

Fakat siz, yayınladığınız kitaplarla sosyalizmin vazgeçilmez niteliklerini derinlemesine kavratmaya giriştiniz, öyle değil mi?
Öyle de denebilir. Sosyalizm, kapitalizme alternatif bir kalkınma yöntemi olarak algılandı. Ben, sosyalizmin önceliğinin kalkınma olmadığı kanaatindeyim. Sosyalizm, insanın hangi koşullarda olursa olsun insanın en üstün değerlerini içselleştirmesi ve yansıtmasıyla işlevini yerine getirmiş olur. Bunun kalkınmayla ilgisi dolaylı ve sınırlıdır.

Siz başından beri işin içindeydiniz…
Pratikte değil. Çünkü ben 1981-1991 arası cezaevindeydim. Yayınevinde çalışmam, tahliyemden sonraya rastlıyor haliyle. TKP’den ayrılan, İngiltere Kanadı diye de bilinen İşçinin Sesi grubuna mensuptum. Örgüt üyeliğinden 10 sene hapis yattım.

“TOPLUMUMUZ DÜŞÜNEREK YOL ALMIYOR”

Solcu aydın kimdir, nedir, nasıldır?
20. yüzyılın başlarında, daha sonra 1960’lı, 1970’li yıllarda tüm dünyada ‘aydın’ denilince akla solcular gelirdi. Sovyet blokunun çökmesiyle reel sosyalizme bağlanan ümitler söndü. Bu olay, aydınlarda bir yılgınlığa sebep oldu. Solcu aydınlara duyulan güven de dağıldı.

Muhalifliği nasıl tanımlıyorsunuz?
Muhaliflik, bastığınız zemini sorgulama özgürlüğüne sahip çıkmaktır.

Çeyrek asırda 600’den fazla kitap yayınladınız. Bu görkemli mahsul size ne kazandırdı?
Kitaplarımızın gördüğü ilgi, yüzde 80-90’ı beklentilerimizin altında kaldı. Büyük heyecanlar duyarak yayınladığımız harika kitaplara çok az insan dönüp baktı. Bizim bu sorunumuz, toplumsal bir soruna delil teşkil ediyor. Düşünen, tartışan ve bu sayede ilerleyen bir toplumdan söz edemiyoruz maalesef.

Dolayısıyla?..
Üstün nitelikli ve yoğun emekle üretilen kitaplar hazırlıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar zengin bir çaba, 500-600 adet kitap satmak için harcanmaz. Kapitalist mantığıyla yapılacak iş değil bu.

“İSLAMİ İLKELERİN ENTELEKTÜELLERCE KAVRANMASI GEREKİYOR”

İslam düşüncesine ait kitaplardan oluşan İdea-Ayrıntı dizisini neden başlattınız?
Biz dünyadaki her tür düşünce çizgisiyle ilgileniyoruz. Bir düşünsel yoğunluk bölgesinin en değerli ürünlerini dermeye, derlemeye bakıyoruz. Toplumsal, politik, çevresel vb. sorunlara ne tür entelektüel çözümler sunulduğunu sürekli göz önünde tutuyoruz. Ayrıntı Yayınları yönetimindeki kişiler, yani biz, eşitlik, adalet, kardeşlik gibi kavramlar eşliğinde düşünen kişileriz. Bunlar, bize göre sol düşüncenin anahtar kavramları. Gelgelelim solun dışında da bizim benimsediğimiz prensipleri yaşatan unsurları anlama, okurlarımıza sunma gereği doğdu.

İdea-Ayrıntı dizisinin, mevcut siyasi iktidarı eleştirmeye yönelik bir fonksiyonu var mı?
Dizinin editörü, romancı Burhan Sönmez. Burhan, konuyla ilgili daha detaylı açıklamalarda bulunabilir. Fakat şu bir gerçek: Türkiye’de eşitlik, adalet, kardeşlik nosyonlarını öne çıkaran en yaygın öğreti İslam. Siyasal İslam’ın iktidara gelmesinin başlıca nedeni de bu değerleri temsil eder görünmesidir. CHP, söz konusu değerleri taşımada yetersiz kalmış, MHP ise tevarüs ettiği milliyetçiliğin standartlarını yükseltmeye yönelmemiştir.

Ve?
Dolayısıyla bugün, İslamî ilkelerin, düşünsel niteliklerin; sistemli düşünen, birikimli kişilerce dolaysız kavranması gerekliliği doğdu. Dinsel telakkilerin istismarından kaynaklanan bozulmaları önlemenin başka yolu yok.

“İDEOLOJİK KAMPLAŞMALAR; DÜŞÜNSEL VE AHLAKİ YAKINLIKLARI GÖZDEN UZAK TUTUYOR”

İhsan Eliaçık’ın sosyal İslam tezinin gündemde ağırlık kazanması, sizin İslam düşüncesine ilişkin yayınlara başlamanız… Yani dindar entelektüellerin sosyalist söylemlere yönelmesi, sosyalistlerin ise İslamî görüşlere alan açması bir arada düşünülürse, “Solculuk dinsizlik değildir” gibi bir yargıya mı varıldı?
Slogana indirgendiğinde düşünceler ister istemez yavanlaşır. Mevcut sorunlar, yeni entelektüel araştırmalar, sondajlar yapmayı gerektiriyor. Vicdan, adalet duygusu, ahlaka dair işaretler arıyoruz. Ben, sosyalizmi insani bir tutum, ahlaki bir yöneliş olarak görüyorum. Farklı zeminlerde insani ve ahlaki tavırlar sergileyen kişi ve oluşumların birbirlerini anlamaya çabalaması ise gayet normal. İçinde bulunduğumuz süreç budur.

Gene de bu “gayet normal” dediğiniz olay, bugüne dek gerçekleşmemişti, haksız mıyım?
Doğru. İdeolojik kamplaşmalar; düşünsel ve ahlaki yakınlıkları gözden uzak tutuyordu. Hâlâ öyle. Halbuki Sol şemsiyesi altında olup da bizim gibi düşünmeyenler olduğu gibi, İslami kesimde yer alıp da yine bizimle düşünsel yakınlığı bulunmayanlar var. İktidarın, güçlünün yanında saf tutan Müslümanlarla temas etmemiz zor. Muhammed Taha’yı idam edenler, İslam adına hareket ediyordu.

İslamcı entelektüeller İdea-Ayrıntı Dizisi’ne nasıl tepki verdi?
Henüz bir kıpırtı yok.

İdea-Ayrıntı dizisi, Cumhuriyet tarihi boyunca kültür hayatımızda benzeri hiç görülmemiş olay. Bu algılanmadı mı yani?
İhvan-ı Safa Risaleleri gibi bomba kitaplar yayınlandıkça, İdea-Ayrıntı Dizisi daha çok dikkat çekecek, göz dolduracaktır.

“KİTAPLAR, TOPLUMU İNCİTMEZ”

Yayınladığınız bazı kitaplar yasaklandı…
Bize 5-6 dava açıldı. Bunların beşi, çocukları muzır neşriyattan koruma gerekçesiyleydi. Diğeri de teknik bir meseleydi, şimdi net hatırlayamıyorum. Fakat Türklüğe hakaretten ya da bölücülüğe teşvikten filan dava açılmadı. Demek ki biz daha ziyade toplumun ar ve haya duygularını incitmeye meyletmişiz.

Yasaklamalar, kitapların cazibesini arttırdı mı?
Chuck Palahniuk’un Ölüm Pornosu adlı romanı, dava konusu olunca nispeten daha çok ilgi gördü. Çevirmen Funda Uncu Irklı’ya polisin davranışı da haber olunca, belki bir nevi “tepki alımları” söz konusu oldu. Onun dışında, mahkemeler zaman alıcı bürokratik olaylar şeklinde cereyan etti.

Toplumun ar ve haya duygularını sahiden incittiniz mi?
Böyle şeyler kitapla yapılamaz. İnsanı, toplumu ve kitabı tanımamaktan kaynaklanan bir yanlış anlama sürüyor.

“Toplumun ar ve haya duygusunun incitilmesi” şeklinde bir kategoriyi tümüyle ret mi ediyorsunuz?
Elbette hayır. Her toplumun ahlaki değerleri, yargıları; benimsediği düşünce silsileleri vardır. Mesela billboard’lara pornografik fotoğraflar asmak ya da çizgi film kanalında porno yayınlamak gibi şeyler haliyle ayıplanır, yadırganır, kınanır. Bu, toplumsal bir rahatsızlık şeklinde tezahür eder. Aydın kişi, tam da düşünsel ilerlemeye yöneldiğinden, bazı sınırları zorlayabilir. Fakat topluma saygısızlık etmez. Zira toplumun hassasiyetlerini çok iyi bilir. Biz, Ayrıntı Yayınları olarak toplumumuza saygısızlık etmedik.

Buna rağmen kitaplarınızın dava konusu olmasını nasıl açıklıyorsunuz?
Yargı makamındakilerin, maalesef, mevzuyu kavramakta yetersiz kaldıklarını gözlemliyoruz. Dolayısıyla, yargı makamlarındakilerin öncelikle kendilerini sorgulamaları, durumlarını anlamaları icap ediyor. Düşünün, hiç kimse, çocuğuna adı Ölüm Pornosu olan bir kitap hediye etmez. Biz bu kitabı oyuncakçı raflarına dizmiyoruz. Dahası, arka kapak yazısında okuru uyarıyoruz: Eğer şöyle şöyle hassasiyetleriniz varsa, bu kitap size göre olmayabilir diyoruz.

“TALEP EDEN, TELKİN ALIR”

Ayrıntı Yayınları olarak ödüller aldınız mı?
Yıllar yıllar önce bir yayıncılık ödülü almıştık. Okurlarımızın takdir ve teşekkürleri haricinde, kurumsal ödüller almadık. Tamamiyle sivil bir yalınlık içinde yürüyor işler. Devlet desteği de aldığımız söylenemez. Kütüphaneler için 2’şer, 3’er kitap alındığı vaki. Hepsi bu.

Kültür Bakanlığı’na gidip “Biz 25 yılda 600 kitap neşrettik, bizi destekleyin…” demiyor musunuz mesela?
Kesinlikle hayır. Bu tür ilişkilere girmiyoruz. Siz bir makamdan talepte bulunursanız, onlar da size telkinde bulunma fırsatı elde eder. Bu, bizim karakterimize hiç uymaz.

Üniversiteler? Siz akademik nitelikli çok sayıda kitap sundunuz. Üniversitelerin bunları kapıştığı söylenebilir mi?
Ne yazık ki söylenemez. Bizden topluca kitap alan bir üniversite, fakülte yok. Çok nadiren, bir kitabımızı derste okutan hocanın 20-30 kitap talep ettiği olur. O da cidden çok nadir.

Gerçekten mi?
Üniversitelerimizin durumu feci. Yüksek lise mesabesindeler. Bizim, yayınevi olarak bir paradoksumuz da var: Kitaplarımızı okuyacak seviyedeki kişilerin çoğu zaten o kitabı orijinalinden okuyabilecek donanıma sahip oluyorlar.

“MR. PALAHNIUK ABD’DEN ÇIKMIYOR”

Tom Robbins, Chuck Palahniuk, Irvin Yalom gibi popüler yazarlarınızı Türkiye’ye neden davet etmiyorsunuz?
İmparatorluk’un yazarlarından Michael Hardt’ı getirmiştik. Chuck Palahniuk Amerika dışına çıkmıyor, çıkıyorsa da gizli çıkıyor. Peter Carey, Julan Barnes, Philip Roth, J.G. Ballad gibi müthiş yazarların da bizde yeterince okunduğu söylenemez.

Kitaplarınız biraz pahalı mı?
Değil. Pahalı olduğu için alınamayan kitaplarımız olduğunu sanmıyorum. Daha çok basıp daha ucuza satarsak daha çok okura ulaşacağımıza dair bir işaret de yok.

Son olarak ne söylemek istersiniz?
Bütün mesele görsel kültürün hakimiyetine rağmen okumayı seçecek insanlara ulaşmak.

Punto:
14
16
20
24
Palet:
Yazı
Yazı
Yazı
Yazı
Sıfırla
.
Panel
Yukari Asagi