.

BİRİNCİ KISIM

Amaç ve kapsam

Madde 1 – Bu Kanunun amacı belediye otobüslerine binişleri, otobüsten inişleri, çıkışları, o kendinden kaçışları düzenlemek ve yolculuk esnasında uyulacak esasları belirlemektir. Metrobüsler ve banliyö trenleri bu Kanun kapsamı dışındadır.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 2-

Araç; körüklü, körüksüz, kırmızı, mavi, hardal, erguvan vb. çeşitli çap ve ebatlarda belediye otobüslerini,

Şoför; aracın en ön koltuğunda mukim, direksiyona hâkim, diksiyonu muhkem ve arada sırada “o düğmeye kim basıyorsa basmasın, boşu boşuna duruyoruz kaç duraktır” diyen insanoğlunu,

Yolcu; Adem oğlu ve Havva kızını,

Bilet; otobüste yolculuk etmenin manyetik ve ekonomik bedelini,

Nizami durak; araç durduğunda inilen, araç hareket ettiğinde binilen resmi yer şekillerini,

Orta kapı; kimi yolcuların şoföre hitaben yüksek sesle tekrarladığı şifreli mesajı,  

İmdat çekici; güvenlik amaçlı nalburiyeyi, 

Uyku; durak kaçıran kendinden geçme halini,

Müzikçalar; genç yolcuların araçlar için özel hazırlanmış ezgileri dinlediği ve dinlettiği gereçleri, 

Güzel kız; araçlarda yetişen milli serveti ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Yükümlülükler ve Yasaklar

Madde 3- Arka kapıdan binilemez. Ancak ön kapıdan binmenin olanaksız olduğu hallerde şoförün yazılı onayı ve arka kapının bizzat kendisinin gönlü alınarak otobüse duhül edilebilir. Bu gibi binişlerde biletin aracın ön bölümüne uzatılması sırasında ve sonrasında yaşanan “bu benim biletim değil”, “atı yalnız geldi, biletimin başına bir şey gelmiş olmalı” ve benzeri olumsuz hadiseler otobüs kurumunu bağlamaz.

Madde 4- Arkalara doğru ilerlemek zorunludur. Şoför ve ön kapıda biriken yolcular, herkesin arkalara doğru ilerlemesi gerektiği yönünde telkin yapar.

Arkalara doğru ilerlemenin imkânsız olduğu durumlarda “Kucağına mı oturayım adamın?” ve “Üstüne mi çıkayım kadının?” adlı serzenişlerden birisi seçilerek haykırmak suretiyle dile getirilir.

Madde 5- Hamile, gazi ve yaşlılara yer verilir. Hamilelik şüphesi olanlar, buruşuk tenliler ve arabesk-fantezi müzik dinleyenler* ilk cümlede sayılan sınıflara dâhil olmadıkları sürece bu hükümden yararlanamaz.

(* Bu maddede geçen “ve arabesk fantezi müzik dinleyenler” ifadesi sosyo-elektronik ortamlarda infial yaratacağı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinin 09/09/2011 tarihli 66 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)

Madde 6- Orta kapı nazlıdır. 

Madde 7- Müzikçalarların sesi kısılamaz. Kısanlar hakkında Ses ve Müzik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca işlem tesis edilir ve dinlenen eserler dinlenmemiş sayılır.

Güzel kızların seyahat süresince müzikçalarlarını karıştırarak üfüldemeleri, erkek yolcuların dinleme esnasında kafa sallamaları, gereken hallerde ellerle tahayyülen davul ekipmanları kullanmak suretiyle esere eşlik etmeleri zorunludur.

Madde 8- Mesai başlangıcı ve mesai çıkışı saatlerinde nizami duraklardan araca binmeler sırasında gereken hallerde babamıtanımamizm ve hakkımıyedirmemizm gibi sosyo-legal teknikler kullanılabilir. Bu ve benzer teknikleri bilerek ve isteyerek kullanmamak suretiyle araca dâhil olamayıp durakta kalanlar belediye ekipleri tarafından itlaf edilir. İtlaf edilen vatandaşlar hak iddia edemez. * (Ek: 4/12/2011 – 58741/19 md.) Ekip çalışanları itlafın biçimi nedeniyle yalnızca bireysel olarak sorumlu tutulabilir.

(* Bu maddede geçen “İtlaf edilen vatandaşlar hak iddia edemez.” cümlesi, bütün vatandaşların kamu tarafından yürütülen iş ve işlemlere ilişkin olarak adalet arama hakkı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinin 09/09/2011 tarihli 66 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)

Madde 9-  Araçlarda cep telefonu ile konuşulamaz.

Hayati önem taşıyan; emlak pazarlığı, aile içi kavga, çek-senet münakaşası, gönül ilişkileriyle alakalı değerlendirmeler ve sosyo-elektronik ortamlarda yazılmış olan iletilere yapılmış yorumlara ilişkin mütalaalar birinci fıkranın kapsamı dışındadır.

Madde 10- Araçlar gün sonunda her bir araca otuz adet gönüllü temizlik görevlisi düşecek şekilde muntazam temizlendiğinden seyahat esnasında kâğıt bilet, pet şişe, portakal kabuğu ve fil dışkısı gibi mütevazı atıklar koltuk arkalarına ve radyatör kenarlarına bırakılabilir.

Madde 11- Klimanın kapatılmasının istenmesi ile klimanın açılmasının istenmesi taleplerinin toplamda ayrı ayrı 10’ar adete yükselmediği seyahatler geçersiz sayılır.

Madde 12- Araçta uyunamaz.

Gözlerin dinlendirilmesi esnasında horlanması birinci fıkra kapsamı dışındadır.

Madde 13- İmdat çekicine ellenemez.

Üretici firma elemanları kullanılmayan imdat çekiçlerini beş yaşını doldurmuş araçlardan toplayarak yeniden satabilir. 

Punto:
14
16
20
24
Palet:
Yazı
Yazı
Yazı
Yazı
Sıfırla
.
Panel
Yukari Asagi