.

Türkiye’deki ilaç firmalarının bazılarının ismini bir araya getirerek bir Ahmet Mithat Efendi romanı yazmak mümkündür. Tanrım bunlar nasıl tek tip ve İttihat Terakki mebus listesi gibi isimlerdir? Benim niye böyle bir ismim yoktur? Zaten yeteneğim de yoktur. Yani bir roman yazamam ama sizin için yazılmamış bir romanın arka kapak yazısını pekala yazabilirim:

Bir Terkib-i Hafi’nin Serencamı

Yazan: Mithat İzzet

Ali Raif: İttihat Terakki’nin önde gelenlerinden. Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Nazırlığından ayrılmıştır. İkitelli civarında gözlerden ırak bir arazide tesis ettiği laboratuarında ordu-yu humayun için morfin üretmektedir.

Mustafa Nevzat: Yaman bir Hürriyet İtilafçıdır. Ali Raif ile kanlı gibidirler. Müsekkin sektöründe önde gelen bir mustahsildir. Cenevre’de kimya tahsil etmiş, İsviçreli alimlerle Vatikan ajanları ve İsviçreli muhafızlar için zaruri hallerde kullanmak üzere intihar hapları yapmıştır.

Abdi İbrahim: Halaskar Zabitan gurubunun üyelerinden. Modern Türkiye’nin ilk muhtırasında imzası vardır. Antibakteriyel ilaçlar uzmanıdır. Prens Sabahattin saflarına katılmış İki ittihatçının sır ölümünün arkasında vücutlarına zerk ettiği bakterilerin olduğu iddia ediliyor.

Feridun Frik: Nam-ı diğer Cermen Feridun. Alman hayranı. Enver Paşa’nın sağlık danışmanıdır. Berlin’de evangelist bir papazdan tebabet, kimya ve teoloji dersleri almıştır. İstanbul’a gelişinde kendisini yok etmek isteyen bazı tetikçiler olmuşsa da bunlar Sirkeci’de kimliği belirsiz ajanslar tarafından yok edilip Sarayburnu’nda denize atılmıştır. Koynunda padişah tuğralı bir belgeyle dolaştğı rivayet olunur.

Ve İbrahim Etem: Türkiye’nin ilk ilaç fabrikasının banisi. Bitki genetiği üzerine çalışmalar yaptı. Kara pamuk ve dışı kırmızı içi yeşil karpuz üretti. Bunlar için Şeyhülislam’dan helal fetvası çıkarttı. İnsan genetiğine dair yazdığı metinler hâlâ kayıp. Sadece belli dna’lar üzerinde etkili bir biyolojik silah için uğraştığı dedikodularına kimse tevessül etmedi.

***

Bu beşlinin yolu İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra gizli bir ilaç formulü için Yıldız Sarayı’nın ücra bir köşesinde kesişir. Hangi padişah bu beş adamı bir araya getirdi? Bu toplantıları Berlin’de bir hücre evine uçuran kalfa kim? Şehzadelerin kan örneğini almak kimin fikriydi? Padişah anneleri neden serçe parmakları kesildikten sonra gömüldü? O parmakları kim bal kavanozlarında saklıyor? Ayasofya’da yakılan ferman yoksa biyolojik bir silahın planları mıydı? Bu silahı birileri Cihan Harbine mi yetiştirecekti?

– – – / – – –

“Tarih, aksiyon, biyoloji. Ben böyle roman okumadım.”

Hıncal Uluç

“Berbat bir roman. Zaman kaybı. Maddî hatalardan geçilmiyor.”

Murat Bardakçı

Punto:
14
16
20
24
Palet:
Yazı
Yazı
Yazı
Yazı
Sıfırla
.
Panel
Yukari Asagi