.

Çingeneleri Neden Öldürmeliyiz?

Çiçekler insanlık tarihi boyunca her coğrafya ve kültürde güzelliğin, zarafetin ve nezaketin sembolü olagelmiştir. Çingeneler ise özgür yaşam tarzlarıyla nevi şahsına münhasır bir kültürün insanları. Çiçek ve çingene birbiriyle özdeşleşmiş iki canlı. Doğadan iyice kopmuş şehir hayatının vazgeçilmez güzellikleri onlar. Ne var ki şimdilerde ciddi bir tehlikeyle yüz yüzeler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şehri güzelleştirmek adına yaptığı ama aslında kültürel ve tarihsel dokuyu zedeleyen kimi bilinçsiz uygulamalardan bugünlerde sokakta çiçek satan çingeler de nasiplerini alıyorlar.

Belediye sokak çiçekçilerini kaldırma ve yerlerine şeffaf camdan modern çiçekçi kulübelerini koyma projesini yürürlüğe soktu. Buna göre sokak çiçekçilerine yer ve kulübe tahsis edilecek, pos makinesi ve bilgisayar verilecek, böylece güya daha medeni ortamda satış yapmaları sağlanacak. Bu arada her türlü vergi ve masraf kulübe kiracına ait olacak. Çiçekler de belediyenin yönlendirdiği tek bir firmadan getirilecek. Kulübelerin sağ ve sol taraflarına yerleştirilen reklam panoları da işin cabası.

İlk etapta şehrin zengin semtlerinde hızla yayılmaya başlayan bu kulübeler karşısında çiçekçi çingeneler kaygılı bir bekleyiş içinde. Nitekim belediyenin bu uygulamasını protesto eden Çingeneler, “personel” olmanın geleneklerine ve kültürlerine ters düştüğünü söylüyorlar. Bu durumda ne yapacağız? “Yakışıklı, sevgiline bir gül alsana” yollu tatlı takılmalarla aşıkların gönlünde yer etmiş bu güzel insanları camdan fanusların içine yerleştirip “medenileştirecek” miyiz? Doğalarına ters bir şekilde onları başkalarının işçisi haline mi getireceğiz? Buna karşı koyarlarsa, yıllardır neşe içinde yapageldikleri işlerini, geçim kaynaklarını ellerinden mi alacağız? O zaman nasıl geçinecek bu insanlar, ne satacaklar?

Bir şehre ruhunu veren şey, tarihi ve kültürel yapılarından önce insan unsurudur; o şehrin kıvrılıp bükülen uzayıp giden sokaklarını şenlendiren çiçekçiler, simitçiler, bozacılar, zerzevatçılardır. O halde çiçeklerine gözü gibi bakan, onları sulayıp, derleyip toparlayıp, süsleyip neşe içinde müşterilerine satan çingeneleri neden öldürmeliyiz?

, 7 Ocak
Punto:
14
16
20
24
Palet:
Yazı
Yazı
Yazı
Yazı
Sıfırla
.
Panel
Yukari Asagi