.

Mimarî bir ölçü ve oran sanatıdır. Yani onun tekhnesi ölçü, oran ve hesaptır. Yeryüzünde bir yapı inşa etmek, bilenler için ağır bir sorumluluğa sahiptir. Bu yüzden bazı topluluklar taş üstüne taş koymaktan, taşı işlemekten dahi çekinmişlerdir. Çünkü bir mimarî eserin sadece dünyevî ölçü ve hesapla doğru inşa edilmesi, onun doğruluğu için yeterli değildir; onun kutsalla olan ilişkisi de doğru kurulmuş olmalıdır. Hatta onun kutsallıkla ilişkisindeki ölçü ve oran daha da önemlidir. Hele bu yapı bir mabed ise onu ancak ehil olanlar inşa edebilir. Geometrinin (ve dolayısıyla mimarînin) sembolize ettiği sırları bilenler için daha fazla söze hacet yok. Zahir ehli için ise Tevbe suresinin on sekizinci ayeti yeterlidir.

Ölçüyü ve oranı bilmek (yani onların eidosunu bilmek) öncelikle kendini bilmekle, haddini bilmekle başlar. Bunları bilmeyenler, ehl-i dünya nazarında sanatkâr sayılsa dahi, arifler nazarında birer hiçtirler. Hadd, fahr-i âlem efendimizin (salat ve selam onun ve pak ehl-i beytinin üzerine olsun) koyduğu ölçüdür. Minare inşa ederken gözetilecek ölçü de onun mescidinin ölçüsüdür.  Nasıl ki iman edenler, konuşurken onun sesinin yüksekliğini aşmamaya özen göstermekle emrolunmuşlar ise (Hucurât, 2), inşa edecekleri minareler de onun mescidinin minarelerini geçemez. Bu haddi aşanların amelleri heba olur.

“Medine-i Münevvere’nin minarelerini geçecek inşallah” diyerek kendi inşa edeceği mescidi tanıtan bir mimar haddi aşmıştır. Bu söz tartışmasız edepsizliktir. Bu mimara düşen özür dilemektir. Ama onu görevlendirenler sadece özür dilemekle bu sorumluluktan kurtulamaz. Sorumluluk sahipleri derhal bu mimarı görevden almalıdır. Söz hazır, sorumluluk sahiplerine gelmişken, bir iki küçük hatırlatma da onlar için yapalım: Mimarîde devasa ölçüler kullanma ısrarı eski zamanlarda Firavunlara, modern zamanlarda da Nazilere aitti. Bizler ne bir kayserin ne de bir imparatorun ümmetiyiz. Biz ancak “Kureyşli, kuru et yiyen bir kadının” yetiminin aşıklarıyız.

Velhasıl kelam, hep ulemaya sormayın; bazen de urefaya sorun!

Punto:
14
16
20
24
Palet:
Yazı
Yazı
Yazı
Yazı
Sıfırla
.
Panel
Yukari Asagi