.

Tim O'Brien / Frog Prince

BİRİNCİ KISIM

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – Bu Kanunun amacı evlenmeden önce eğleşmenin kural ve kaidelerini belirlemektir. Evlendikten sonra flört ve tek kişilik halüsinasyonlar bu Kanun kapsamı dışındadır.

Tanımlar ve kısaltmalar

Madde 2-

Flört; birbirine karşı elektrik hisseden çiftlerin beraberce gezmesi, tozması, karşılıklı çene çalması ve erkeğin kadına hediyeler almasını,

Sinema; flört eden kişilerin ilk başvurduğu sanatsal ve tercihen karanlık faaliyeti,

Konser; flört eden kişilerin ikinci olarak başvurduğu sanatsal ve tercihen gürültülü faaliyeti,

Alışveriş merkezi; yirmi yaşından küçük çiftlerin flört, yirmi başından büyük çiftlerin kavga ettiği aydınlık, mermersi ve kalabalık alanları;

Kısa mesaj; cep telefonlarından gönderilen-alınan içerik ve anlamdan bağımsız alfabe tabanlı cilveleşmeleri,

Histosantrizm; yakın tarihsel feminen sorgulamaları,

Ev; bilimsel olarak şifresi çözülememiş, kombili olanın soğuk, merkezi ısıtmalı olanın pahalı olduğu kör noktayı,

Futbol; problemi,

Kuaför; sıkıntıyı ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Yükümlülükler ve Yasaklar

Madde 3- Bir flört kısa mesaj ile başlar. Fiilen kısa mesaj ile başlamayan flörtlerin tarihlerinde ilk kısa mesajın atıldığı tarih esas alınır.

Madde 4- Flört tekliflerinde geçen kahve, çay, salep, bira, boza, nar suyu vb. gibi içecekler, teklifin kabul edilmesi halinde teklife konu olduğu şekliyle içilmez. Kahve içilmesi teklif edilerek başlanan flörte çay bahçesinde, salep içilmesi önerilerek başlayan sürece canlı müzik yapan bir barda, şampanya içilerek başlanması öngörülen bir ilişkiye ise kuyumcuda adım atılır. Çiftlerden birinin aklında histosantrik herhangi bir irde kalmaması zorunludur.

Madde 5- Alışveriş merkezlerinde erkeğin ayakkabısının rahat ve sabrının geniş olması mecburidir.

Madde 6- Kuaförden gelen kadının anında fark edilmesi, saniyesinde ve sessizce tahlil edilmesi, ortaya çıkan fikir ne olursa olsun “Süper yakışmış hayatım” denmesi zorunludur. Röfle hususu bu hükmün dışındadır. Flört sürecinde kaşlarının uçlarını makasla kestiren bir kadına takınılacak tavır yahut manikürü bileğine kadar yaptıran hanımefendiye karşı benimsenecek davranış biçimi bu hüküm uyarınca çıkarılacak Yönetmelikle belirlenir.

Madde 7- Flört süresinin ilk üç ayında kadınlarca “Kimse evlenmek zorunda değil” denmesi, ikinci üç ayında “Benden çok iyi kaynana olur” denmesi, üçüncü üç ayında ise “Necati, şunun adını koyalım” denmesi esas olup, erkeklerce ilişkinin hangi üç ayında olunursa olsun “Bağlanmaktan korkuyorum” denmesi mümkündür. (Bu hükümde geçen “Necati” ifadesi haksız rekabet yaratacağı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinin 2012/65 esas sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, “mümkündür” ifadesi 2012/66 esas sayılı karar ile “gayet olabilir yani, ne var?” olarak değiştirilmiştir.)

Madde 8- Kadın ağladığında erkek ona “Neyin var aşkım?” diye sormak zorundadır. Erkek ağladığında kadın hiçbir tepki vermez ve arabayı park etmeye çalışmaya devam eder.

Madde 9-  Bir flörtün ilk üç ayından sonra erkeğin uyuması esastır. Penaltılara kalan bir futbol maçının son dakikalarında ve ayıp fıkra anlatılırken bu hüküm uygulanmaz.

Madde 10- Sevgililer günü, kadınlar günü, ilişkinin ay dönümü gibi özel günleri akılda tutmak esastır. Erkekler için bu özel günlere tahsisli bir akıl zorunlu olmayıp, unutulmaması yeterlidir. Unutan erkekler Ceza Kanununun “Özel Günleri Unutmanın Telafi Edilemez Sonuçları” başlıklı 986. maddesi uyarınca cezalandırılır ve ayrıca kırbaçlanır. (“ve ayrıca kırbaçlanır” ifadesi Anayasa Mahkemesinin 2011/45 esas sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)

Madde 11- Flörtlerin birbirinin evine gelmesi halinde karşı cinsin ayakkabısını çıkarırken yalnız olabilmesi için azami gayret gösterilir. Karşı cins ayakkabısını çıkarırken çorabının delik olup olmadığını kontrol edebilmesine veya çorapların birbirinin aynısı olduğuna emin olmasına fırsat verilmesi zorunludur. Erkeklere bu hüküm uyarınca ekstra bir “kok-u-tetkik” süresi sunulur.

Ek madde:  “Kahve içmek için yukarı gelmek ister misin?” sorusu modern ihtiyaçları karşılamaması nedeniyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici madde: Buna ilişkin Yönetmelik çıkana kadar konser ve sinema çıkışlarında “Kahve içmeye davet etmek isterdim ama babam ve dört abim cezaevinden yeni çıktığı için biraz huysuz” denmesi zorunludur.

Punto:
14
16
20
24
Palet:
Yazı
Yazı
Yazı
Yazı
Sıfırla
.
Panel
Yukari Asagi