.

Barış İlköğretim Okulu 2-A sınıfından meslektaşım Deniz Güden Külkedisi hakkında bir eleştiri kaleme almış. Hem bu eleştiriyi okuyucularla paylaşmak hem de bu vesileyle Deniz Güden’e küçük bir uyarıda bulunmak isterim.

Sayın Deniz Güden,

Öncelikle Sindirella’nın üvey annesini tanımlarken kullandığınız “sonradan görme” tabirine takıldığımı söylemeliyim. Bu tabir aileden asillerin, burjuvalar için kullandığı bir aşağılama ifadesidir ve sizin “erken” Marxist yaklaşımınızla çelişki halindedir. Aynı tona, hemen aşağıda “burjuvanın merhametine kalan asil” ifadenizde de rastlıyoruz. Kısa eleştirinizde tekrar eden bu ton, sizi Marx’ın Manifesto‘da “feodal sosyalizm” olarak tanımlandığı konuma yaklaştırıyor:

“Tarihsel konumu gereği Fransız ve İngiliz aristokrasisi, modern burjuva toplumuna karşı yergiler yazmak durumundaydı. 1830’daki Fransız Temmuz Devriminde olsun, İngiliz reform hareketinde olsun, aristokrasi, nefret ettiği o türediye bir kez daha yenik düşmüştü. Ciddi bir siyasal mücadelenin sözü edilemezdi artık. Elinde yalnızca kalem kavgası kalmıştı. Ama yazın alanında da restorasyon döneminin eski söylemleri olanaksızlaşmıştı. Sempati uyandırmak için aristokrasi, görünüşte kendi çıkarlarını gözden uzak tutmak ve burjuvaziye karşı iddianamesini yalnızca sömürülen işçi sınıfı çıkarına düzenlemek zorundaydı. Böylece, yeni efendisine taşlamalar düzebilmenin ve kulağına az ya da çok felaket tellallığı fısıldayabilmenin özrünü hazırlıyordu. Feodal sosyalizm bu tarzda çıktı ortaya, yarı şikayetname, yarı taşlama, yarı geçmiş yankısı, yarı gelecek uyarısı, bu arada acı ve zekice yaralayıcı yargı yoluyla burjuvaziyi kalbinden vurarak ama modern tarihin gidişini kavramadaki tam yetersizliğiyle de gülünç bir etki bırakarak.”[1]

Son olarak, Külkedisi’nin feminist eleştirisinin de epey verimli olacağını hatırlatıp, sizden en kısa zamanda böyle bir çalışma da beklediğimi bildiririm. Hem cevabınızı hem de yeni eleştirilerinizi burada yayımlamaktan şeref duyarım.

Yoldaşça selamlarımla.


[1] Marx, Karl. Komünist Manifesto Ve Komünizmin İlkeleri. Ankara: Sol Yayınları, 1976.

Punto:
14
16
20
24
Palet:
Yazı
Yazı
Yazı
Yazı
Sıfırla
.
Panel
Yukari Asagi