.

F In Exams (Nasıl FF Alınır) Şubat 2011’de yayımlanan bir kitap. Lise öğrencilerinin sınavlarda verdiği bazı tuhaf (yanlış diyemeyeceğim) yanıtlar derlenmiş. Benzer bir çalışma ülkemizde Ahmet Gülüm tarafından “Dikkat Yazılı Var” adıyla yayımlanmış ve çok sevilmişti. Richard Benson’un bu kitabı bizimkisi gibi çok tutmuş ki ikincisi “F For Effort (Daha Çok Çalışmalısın Yavrucuğum) adıyla çıkmış.

Richard hocamızın bu derlemesinden bazı soru-cevaplar aşağıda. Hiçbirini kendim uydurmadım. (Belki çeviride bu öğrencilerle birlik olmuş gibi hissetmiş olabilirim) Amerikalı lise öğrencilerinin durumunu değerlendirmek size kalıyor. Yerinizde olsam “amma salakmışlar” demeden önce biraz gülerdim. Güldükten sonra da birilerinin öğretmenle dalga geçtiği anlaşılıyor zaten.

 Kireç ile kumu birbirinden ayırmaya yarayan sürece ne denir?

“Flört.”

Suyun buharlaşma sürecine ne ad verilir?

“Diyalog.”

İnsan kulağının duyabileceği en düşük frekanslı ses nedir?

“Fare.”

İnsan kulağının duyabileceği en yüksek frekanslı ses nedir?

“Mariah Carey.”

Adam kolunu kesti. Kolundan kan fışkırdı ve rengi açık kırmızıydı. Bu neyi gösterir?

“Adam robot değildir.”

Hawai adalarında 500 çeşit meyve sineği bulunmasının nedeni nedir?

“Yaklaşık 500 çeşit meyve olmasıdır.”

Termodinamiğin birinci ve ikinci yasası nedir?

“Termodinamiğin birinci yasası termodinamikten bahsetmemektir. Termodinamiğin ikinci yasası termodinamikten kimseye bahsetmemektir.”

Mark ile Mary toplamı 300 kişi olan onuncu sınıflardan birer öğrencidir ve dönem arkadaşlarının en sevdiği rengin hangisi olduğu hakkında bir araştırma yapacaklardır. Mark 150 öğrenciyle, Mary ise 30 öğrenciyle anket yapar. Mark “Benim araştırmam Mary’ninkinden daha gerçekçi” demektedir.  Mark neden haklı olduğunu düşünmektedir?

“Çünkü Mark bir erkektir.”

2(x+y) denklemini açınız.

“2(x+y)

2 ( x + y )

2  (  x  +  y  )

2    (    x    +    y   )”

Ortabatıdaki tarım türlerinin dağılımını açıklayınız.

“İnekler ve domuzlar farklı alanlarda yetiştirilmektedir. Böylece birbirlerini yememektedirler.”

Kutuplarda yaşayan 6 hayvanı sayınız.

“2 kutup ayısı, 4 fok balığı.”

Berlin duvarı niçin inşa edilmiştir?

“Almanya Çin ile rekabet etmekteydi.”

1980’lerde dünya barışını tehdit eden en temel unsur neydi?

“Heavy metal. Çünkü çok gürültülüydü.”

Romalıların en büyük başarısı nedir?

“Latince öğrenmeleri.”

Mahatma Gandhi ve Genghis Khan’ın ortak özellikleri nedir?

“Tuhaf isimleri olması.”

Sokrates kimdir?

“Sokrates en meşhur Eski Yunan öğretmenlerinden biri olup, sokaklarda dolaşıp insanlara öğütler vermiştir. Onu öldürdüler. Daha sonra kendisi aşırı doz zehirli evlilik alması nedeniyle ölmüştür. Öldükten sonra kariyeri hızlı bir düşüşe geçmiştir.”

Diktatör kime denir?

“Bağırarak konuşan kişiye diktatör denir.”

2. Elizabet tahta çıktığında ilk olarak ne yapmıştı?

“Oturmuştu.”

http://www.amazon.com/Exams-Very-Totally-Wrong-Answers/dp/0811878317

Punto:
14
16
20
24
Palet:
Yazı
Yazı
Yazı
Yazı
Sıfırla
.
Panel
Yukari Asagi