.

Yoğ iken Âdem’le Havvâ âlemde
Hakk ile Hakk idik sırr-ı mübhemde
Bir gicecik mihmân kaldık Meryem’de
Hazreti îsâ’nın öz babasıyız

Bize peder dedi tıfl-ı Mesîhâ
“Rabbi Erini” diye çağırdı Mûsâ
“Len terâni” diyen biz idik ona
Biz Tûr-i Sîna’nın tecellâsıyız

“Küntü kenz” sırrının olduk âgâhi
Aynelyakîn gördük Cemâlullâhi
Ey hâce! bizdedir sırr-ı İlâhi
Biz Bektâş-ı Veli’nin fukarâsıyız

Zâhidâ! şânımız “İnna fetahnâ”
Harâbî kemteri serserî sanmâ
Bir kılı kırk yarar kâmiliz ammâ
Pîr Bâlım Sultân’ın büdelâsıyız

, 10 Kasım
Punto:
14
16
20
24
Palet:
Yazı
Yazı
Yazı
Yazı
Sıfırla
.
Panel
Yukari Asagi